» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

KAVESTAV s.r.o.
Souhrady 665/6
Brno 625 00 ČR
IČ:          28279352
DIČ:  CZ28279352

Zapsáno v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 58265

Certifikát kvality ISO 9001:2009

Odpovědná osoba a kontakt

Ing. Karel Vlček,  tel.:603 229 883,  e-mail: info@ventulo.cz

Pracovní doba

V pracovní dny 7:00 – 17:00 hod.

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě KAVESTAV s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu na webu "www.ventulo.cz", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"info@ventulo.cz", nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout druhý den za předpokladu, že objednané zboží je skladem.  Objednávku lze vyzvednout po telefonické dohodě na čísle 603229883 v dohodnutém čase na adrese Souhrady 665/6, Brno-Bohunice. Při osobním odběru se neúčtuje balné a dopravné.

Zboží doručováno montážní firmou při provádění montáže.

Při doručení zboží montážní firmou se neúčtuje balné a dopravné.

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou Geis

Balné a dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle platného ceníku. V ceně je zahrnuto oznámení odesilatele o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) a elektronickou zprávou (e-mail). Cena se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná do 2 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte poškození balíku přímo u přepravce zápisem do přepravního listu a zboží nepřebírejte. Pokud je balík zvenku v pořádku a poškozen je obsah, tak poškození nafoťte, popište závadu a do dvou pracovních dnů nejlépe okamžitě reklamujte poškození u výrobce pomoci emailu info@ventulo.cz

Zboží doručováno Českou poštou – balík Do ruky

Balné a dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle platného ceníku. V ceně je zahrnuto oznámení odesilatele o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) a elektronickou zprávou (e-mail). Cena se zobrazuje dle množství odběru ihned po výběru způsoby dopravy. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Reklamace zásilky je možná do 2 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte poškození balíku přímo u přepravce zápisem do přepravního listu a zboží nepřebírejte. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.  Pokud je balík zvenku v pořádku a poškozen je obsah, tak poškození nafoťte, popište závadu a do dvou pracovních dnů, nejlépe okamžitě, reklamujte poškození u výrobce pomoci emailu info@ventulo.cz 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

V případě vlastní montáže balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

7) Doručení a dodací podmínky

Balné a poštovné je oceňováno podle hmotnosti balíku. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.  Způsob platby je zahrnut v konečné ceně výrobku.
- Předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží můžete zaplatit bankovním převodem nebo kreditní kartou.  Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Tímto způsobem ušetříte 60 Kč za dobírku.
- Dobírka - objednané zboží Vám zašleme zvolenou přepravní společností a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
- Osobní platba - platí v hotovosti při osobním odběru. Tímto způsobem ušetříte 60 Kč za dobírku a balné a dopravné dle množství zboží.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat?

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte ochranného kartonu, tak aby nemohlo během přepravy k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.  

 

  1. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  7. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

KAVESTAV s.r.o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.